Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba
Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba
Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba
Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba
Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba
Nabízíme
Vjezdové brány, Garážová vrata, Automatické vjezdové závory, Kompletní realizace oplocení, Přístupový a docházkový systém, Automatizace a motorizace, Zakázková zámečnická výroba

Kolejnicové brány

Kolejnicové Brány

Proč zvolit kolejnicovou bránu

Výběr vhodného typu vjezdové brány vždy začíná u šíře průjezdu a co je důležitější, je prostor pro otevření brány.

Kolejnicové brány se otevírají posunem podél plotu kolmo na průjezd.

Kolejnicové brány jsou mnohem méně náročné na prostor při otevření oproti samonosným bránám.

K šíří průjezdu potřebují připočíst + 200 mm z důvodu vodícího sloupku, který je nedílnou součástí každé posuvné brány, sloupek bránu vede a drží ji ve svislé pozici za všech okolností. Pokud je již dopředu počítáno s pohonem a tedy automatizací posuvné brány, je třeba k šíří průjezdu přičíst 650 mm pro vodící sloupek brány a pohon posuvné brány.

A tedy máme celou šíří rámu brány a víme zda se nám brána v otevřené pozici vejde do prostoru otevření.

Kolejnicové brány potřebují zpevněný podklad jak v průjezdu, tak v prostoru, kam se brány otevírají.

Brána jede po kolejnici, nejčastěji po kolejnici půlkulatého povrchu. Kolejnice se kotví na zpevněný podklad.

Kolejnice, které používáme nazýváme OMEGA profily.

 V řezu mají kolejnice tvar omegy a za roky praxe používáme již jen právě výše zmíněné kolejnice. Předsudky, že se u kolejnic hromadí nečistoty a brána z kolejnice sjede, brány ke kolejnicím přimrzají, zakopáváte o kolejnici, nebo že se kolejnice zdeformuje po přejetí vozidlem a z tohoto důvodu radši vyberete bránu samonosnou nejsou pravdou.

Ke kolejnicovým bránám používáme ložisková kolečka přímo určená na konkrétní profil kolejnice. Kolečka se pohybují pouze po svršku kolejnice, tedy po minimální třecí ploše a i z tohoto důvodu kolečka jedou velmi hladce, nepřimrzávají, nenabírají nečistoty ze země.

Kolejnice jsou vhodné i pro nákladní dopravu a jsou dimenzovány na zatížení až 55 tun.

Důležitá je také konstrukce kolejnicové brány, vyrábíme brány z ocelových jeklů 60 x 40 x 2 mm. Dle velikosti brány následně velikosti a síly jeklů zvětšujeme.

Často nahrazujeme vjezdové brány slabých profilů. Brány se kroutí, ve chvíli, kdy jsou brány ovládány pohony, tak se brány rozvibrují a netrefí se do dojezdových prvků.

Každá brána námi vyrobená je vždy originální kus, vždy je navržena konstruktérem na požadovanou šíří průjezdu, výšku a výplň brány.

Vzhledem výplně končí veškeré výpočty a fyzikální pravidla, ze kterých nelze slevit, aby brána fungovala jak má. 

Výplně jsou již na každém z vás, z jakého budou materiálu a jakou případně budou mít barvu. 

Usazení kolejnicové brány a ložisková kolečka

Kolejnicové brány se otevírají posunem podél plotu kolmo na průjezd

K šíří průjezdu potřebují připočíst + 200 mm z důvodu vodícího sloupku, který je nedílnou součástí každé posuvné brány, sloupek bránu vede a drží ji ve svislé pozici za všech okolností. Pokud je již dopředu počítáno s pohonem a tedy automatizací posuvné brány, je třeba k šíří průjezdu přičíst 650 mm pro vodící sloupek brány a pohon posuvné brány.

Ke kolejnicovým bránám používáme ložisková kolečka přímo určená na konkrétní profil kolejnice. Kolečka se pohybují pouze po svršku kolejnice, tedy po minimální třecí ploše a i z tohoto důvodu kolečka jedou velmi hladce, nepřimrzávají, nenabírají nečistoty ze země.

Vodící sloupek a pohon

Ložisková kolečka

Zápustná
Přiznaná

Omega profil a konstrukce brány

Kolejnice, které používáme nazýváme OMEGA profily 

V řezu mají kolejnice tvar omegy a za roky praxe používáme již jen právě výše zmíněné kolejnice. Předsudky, že se u kolejnic hromadí nečistoty a brána z kolejnice sjede, brány ke kolejnicím přimrzají, zakopáváte o kolejnici, nebo že se kolejnice zdeformuje po přejetí vozidlem a z tohoto důvodu radši vyberete bránu samonosnou nejsou pravdou.

 

Samotnou konstrukci brány vyrábíme z ocelových jeklů (rám konstrukce) 60 x 40 x 2 mm – síla jeklů se poté liší dle velikosti brány.

Tyto jekly vytvářejí „kostru“, která poté nese výplň brány. Výplň je poté už čistě na vás co se materiálu a barvy týče.

Povrchová úprava

Protože při použití dnešních technologií antikorozních a povrchových úprav, je brána konstrukčně navržena a vyrobena pro několik generací.

Povrchové úpravy u vjezdových bran mají dva kroky Žárové zinkování a Práškové lakování

Antikorozních ochrana tedy žárové zinkování – Všechny konstrukce bran necháváme žárově zinkovat ve specializovaných firmách. Žárové zinkování je nejkvalitnější antikorozní ochrana, jaké jde v dnešní době na oceli docílit.

A proto jsou ve spojích jednotlivých jeklů všech bran navrtané otvory. Právě kvůli zinkování, aby zinek zatek i do dutin rámu, z dutin rámu mohl uniknout vzduch a konstrukce se mohla v lázni potopit a byla konstrukce ochráněna, jak z venku, tak zevnitř.

KOMAXIT – Práškové lakování již pozinkovaných bran. Jiné povrchové úpravy jsou exteriérové a během krátké doby se z žárového zinku, který je úplně minimálně hrubý (porézní) začnou loupat.

Komaxitové práškové lakování necháváme v lakovně nanášet tak že:

  • Nejprve necháme pozinkovanou konstrukci lehce otryskat, ale tak aby nebyl porušen zinek
  • Tryskáním povrch zdrsníme a lépe na něj prášková barva přilne.
  • Prášková barva se nabíjí elektrody vysokého napětí a to zaručí rovnoměrné nanesení barvy.
  • Následně se celý rám vytvrdí v peci při 150 – 200°C

Naše realizace